תרופות מסוג Polymyxins, בייחוד polymyxin B, הפכו להיות קו טיפול אחרון נגד חיידקים גראם שליליים המייצרים carbapenemase. עם זאת, כתוצאה מהעלייה בשימוש ב-Polymyxin B בקליניקה, הערך הטיפולי שלו נבדק ברחבי העולם בגלל תופעות הלוואי של הטיפול. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של טיפול אנטי-חיידקי עם Polymyxin B במטופלים עם חיידק עמיד למספר תרופות בברזיל.

מדובר במחקר עוקבה פרוספקטיבי שבוצע בבית חולים שלישוני המכיל 403 מיטות אשפוז וממוקם בפרברים בברזיל. במחקר נכללו מטופלים אשר קיבלו Polymyxin B במתן תוך ורידי למשך 72 שעות לפחות. החוקרים תיארו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית את הרגישות לטיפול אנטי-חיידקי, תופעות לוואי ותוצאים קליניים.

התוצאים המרכזיים שנבדקו במחקר היו: מצב המטופל לאחר הטיפול (הצלחת הטיפול, תמותה, כישלון טיפולי, טיפול אמפירי לא מתאים או תגובה חלקית) ורעילות שנגרמה בעקבות התרופה (רעילות כלייתית והיפרפיגמנטציה בעור).

במחקר השתתפו 247 מטופלים, כאשר 25.1% חוו הצלחה טיפולית ו-32.8% נפטרו. עבור 26.3% נרשם טיפול אמפירי ורעילות כלייתית דווחה ב-40.5% מהמקרים. בנוסף, החוקרים מצאו כי החיידק שנקשר להכי הרבה מקרי תמותה מתוך החיידקים המייצרים carbapenemase היה Klebsiella pneumonia.

החוקרים הסיקו כי למרות ש-Polymyxin B הוא הטיפול הראשי המקובל כיום נגד חיידקים מייצרי carbapenemase, השימוש בתרופה דורש קריטריונים נוקשים על מנת להשיג תוצאים קליניים חיוביים.

מקור:

Mattos, K.P.H. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,3
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12801