ישנו קושי לטפל בהפרעות התנהגות באנשים מבוגרים עם דמנציה לאור העדר תרופות מתאימות וקושי באופן המתן. הסבילות של מידזולם מתוארת היטב בניהול אי שקט חריף במטופלים צעירים כאשר התרופה ניתנת תוך שרירית או תוך ורידית. עם זאת, ישנו מעט מידע לגבי השימוש במידזולם פומי באינדיקציה זו בגיל המבוגר.

החוקרים ביצעו סקירת ספרות וכללו בה מחקרים במידה ועסקו במטופלים מבוגרים אשר קיבלו מידזולם, לבד או בשילוב עם תרופות אחרות ובמידה ותיארו תופעות לוואי הקשורות לשימוש במידזולם.

החוקרים כללו 41 עבודות בסקירה. 11 תופעות לוואי שונות זוהו מבין העבודות. תת לחץ דם ודה-סטורציה היו תופעות הלוואי הנפוצות ביותר. תופעות הלוואי היו נפוצות יותר במטופלים מבוגרים יותר אך גם כאשר מידזולם ניתנה עם תרופות אחרות. התדירות של תופעות לוואי אלו הייתה נמוכה יותר מאשר זו שתוארה עבור תרופות נוירולפטיות.

החוקרים מסכמים כי נדמה כי מתן התרופה פומית הינו אפשרי ומוביל לתגובה מהירה ונסבלת היטב. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לאשש את הסבילות הטובה של מידזולם פומית בניהול של אי שקט חריף במטופלים מבוגרים עם דמנציה.

מקור:

Bloch, F., et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 44(2), 143
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12785