נכון להיום השימוש באימיפנם במטופלים עם אי ספיקת כליות מצריך מינון על פי קצב פינוי הקראטינין ומשקל הגוף. מטרת אנליזה זו הייתה לספק המלצות מינון חדשות על ידי בחינת ההשפעה של משקל גוף וקצב פינוי קראטינין על הפרמקוקינטיקה של אימיפנם.

החוקרים יצרו מודל פרמקוקינטי על בסיס נתונים מ-465 מטופלים ו-3300 דגימות פרמקוקינטיות. הסימולציות שבוצעו תמכו ברביזיה של המלצות המינון כך שאין צורך בהתאמת מינון לפי משקל. הפרוטוקול החדש שנוצר מדגים עליונות בהיבט השגת מטרה בערכי מינון אינהיביטורי מינימלי של 1 ו-2 מיקרוגרם למיליליטר כך שמטופלים עם משקל גוף נמוך הינם בעלי סיכוי של מעל 90% להשיג ריכוז אינהיביטורי מינימלי עם הפרוטוקול החדש לעומת סיכוי הקטן מ-90% בפרוטוקול הקודם.

החוקרים מסכמים כי אין צורך בהתאמת מינון לפי משקל גוף והפרוטוקול הטיפולי החדש יפשט את השימוש בתרופה תוך שמירה על בטיחות ויעילות המטופלים.

מקור:

Lala, M., et al. (2019), American College of Clinical Pharmacology. 59(5), 646
https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcph.1356