אירינוטקן הינה תרופה המשמשת לטיפול במספר רב של גידולים. התאמת מינון פרטנית של התרופה הכרחית לצורך השגת תוצאות מיטביות במטופלים עם סרטן לאור השונות הפרמקוקינטית הרבה של תרופה זו והמטבוליט שלה, SN-38, באנשים שונים. יתרה מכך, הבנה של הספיגה מחדש מ-SN-38-G ל-SN-38 על ידי המחזור האנטרו-הפטי הכרחית לאור השפעתה על נסבלות הטיפול. מטרת מחקר זה הייתה לבנות מודל אוכלוסייה פרמקוקינטי עבור אירינוטקן והמטבוליטים שלה.

החוקרים השתמשו בנתונים מ-53 סבבי טיפול ב-FOLFIRINOX שבוצעו ב-20 מטופלים עם סרטן קולורקטלי גרורתי. על מנת לבנות את המודל, החוקרים יישמו שיטות פרמטריות ושאינן פרמטריות. בנוסף, החוקרים בנו מודל רגרסיה לוגיסטית על מנת לחזות את ה”אזור מתחת לעקומה” והריכוז המקסימלי.

המודל הסופי שגובש היה מודל רב-מדורי שייצג את המעבר מאירינוטקן למטבוליט הפעיל SN-38, וממטבוליט זה למטבוליט הלא פעיל, SN-38-G. מלבד זאת, המודל ייצג את הסילוק המקיף של SN-38-G ואת ההמרה של ה-SN-38-G שנותר בחזרה ל-SN-38 על ידי המחזור האנטרו-הפטי. תיקוף פנימי בוצע באמצעות 1000 סימולציות. מודל הרגרסיה ניבא משתני פרמקוקינטיקה עם R בריבוע מתוקנן ל-0.9499.

החוקרים מסכמים כי אירינוטקן, SN-38 ו-SN-38-G יכולים להיות מתוארים על ידי מודל רב-מדורי המוצג בעבודה זו. למיטב ידיעתם של החוקרים זהו המודל המשותף הראשון עבור חומרים אלו אשר מכיל המרה בחזרה של SN-38-G ל-SN-38.

מקור:

Oyaga-Iriate, E. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology. 75(4), 529
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-018-02609-6