למרות שהראיות הקיימות כיום מרמזות כי למעכבי משאבות פרוטונים (PPIs) ישנה השפעה נוגדת גידולים לא בוצעו מחקרים מבוססי אוכלוסייה על הקשר בין PPI לסיכון לפתח סרטן שד. החוקרים ביצעו מחקר מקרה-ביקורת תצפיתי על מנת לבחון את הקשר בין שימוש קודם ב-PPI והתרחשות של סרטן שד. אנליזה נוספת בחנה קשרי מנה-תגובה וגיל בין PPI לסרטן שד.

במחקר השתתפו 64,234 נשים אשר אובחנו עם סרטן שד בין השנים 2004-2013 ו-64,234 מקרי ביקורת ללא סרטן שד אשר נבחרו על ידי התאמה ל”מקרים” על בסיס מאפיינים דמוגרפיים ותחלואה נלווית. החוקרים בחנו מתן מרשמים ל-PPI בחמש השנים לפני אבחנת הסרטן בקבוצת ה”מקרים” וחמש שנים אחורה בקבוצת הביקורת.

החוקרים מצאו כי 11,781 (9.24%) מהנשים השתמשו ב-PPI בחמשת השנים לפני ההשתתפות במחקר. שיעור השימוש היה 8.06% בקבוצת המקרים ו-10.42% בקבוצת הביקורת. מטופלות עם סרטן שד היו בעלות סיכוי הקטן ב-25% להיחשף ל-PPI (רווח בר-סמך 95%: 0.72-0.78) לאחר תקנון לתחלואה נלווית אשר קשורה בחשיפה ל-PPI.

החוקרים מסכמים כי נשים בסיכון מוגבר לסרטן שד יכולות להנות ממרשמים ל-PPI במידה והן סובלות ממצב רפואי הדורש טיפול בקבוצת תרופות זו.

מקור:

Chen, C. et al. (2019) The Journal of Clinical Pharmacology
https://doi.org/10.1002/jcph.1329