אף על פי שישנה עלייה בתוחלת החיים של מטופלים שאובחנו בלימפומה פוליקולרית (FL – follicular lymphoma), הידע הקיים לגבי גורמי התמותה (CODs – causes of death) של המטופלים הללו בעידן השימוש ב-rituximab מועט מאוד.

החוקרים השתמשו בשתי עוקבות של מטופלים עם אבחנה חדשה של FL בשלבים A1-3. המשתתפים במחקר גויסו בין השנים 2001-2013 משני מוסדות בצרפת (N= 734; חציון זמן המעקב היה 89 חודשים) ובין השנים 2002-2012 מה- University of Iowa and Mayo Clinic Specialized Program of Research Excellenceי(SPORE; N= 920; חציון זמן המעקב היה 84 חודשים). בנוסף, החוקרים סיווגו את סיבות התמותה לפי קבוצות: תמותה כתוצאה מלימפומה, תמותה כתוצאה מממאירות אחרת, תמותה כתוצאה מהטיפול ותמותה מכל סיבה אחרת.

תוצאות המחקר הראו כי ההישרדות לעשר שנים הייתה דומה בין העוקבה הצרפתית (80%) לעוקבה האמריקאית (77%). החוקרים הצליחו לסווג את סיבת המוות של 248 (88%) מהמטופלים שנפטרו.

בקרב כל המטופלים, סיבת המוות הנפוצה ביותר הייתה לימפומה, עם הארעות מצטברת של 10.3% ב-10 שנים. סיבת המוות השנייה הנפוצה הייתה כתוצאה מהטיפול התרופתי (3.0%), לאחר מכן ממאירות נוספת (2.9%) ולבסוף סיבות אחרות (2.2%) או לא ידועות (3.0%).

החוקרים הראו כי ההארעות המצטברת של תמותה ב-10 שנים כתוצאה מלימפומה או מהטיפול עצמו הייתה גבוהה יותר מתמותה מסיבות אחרות בכל קבוצות הגיל (כולל מטופלים בני ≥ 70  בזמן אבחון המחלה [25.4% בהשוואה ל-16.6%]) של מטופלים עם ציון בין 3-5 באינדקס הפרוגנוסטי הבין לאומי של לימפומה פוליקולרית (27.4% בהשוואה ל-5.2%), אך לא אצל מטופלים עם ציון בין 0-1 (4.0% בהשוואה ל-3.7%), כמו גם אצל מטופלים שלא הצליחו להגיע להישרדות ללא אירועים תוך 24 חודשים מהאבחון (36.1% בהשוואה ל-7.0%), אך לא עבור מטופלים שהצליחו להגיע להישרדות ללא אירועים תוך 24 חודשים מהאבחון (6.7% בהשוואה ל-5.7%) ועבור מטופלים עם היסטוריה של FL שעבר טרנספורמציה (45.9% בהשוואה ל-4.7%) ולא עבור מטופלים ללא טרנספורמציה (8.1% בהשוואה ל-6.2%). בסך הכל, 77 מתוך 140 מקרי תמותה כתוצאה מהלימפומה היו בקרב מטופלים עם FL שעבר טרנספורמציה לאחר האבחון.

למרות השיפור בהישרדות הכוללת של מטופלים עם FL בעידן ה-rituximab, גורם התמותה המוביל נותר הלימפומה עצמה, בייחוד אצל מטופלים עם טרנספורמציה. כמו כן, גם תמותה כתוצאה מהטיפול במחלה היא תופעה מדאיגה אשר מדגישה את החשיבות של פיתוח טיפולים פחות רעילים.

מקור:

Cause of Death in Follicular Lymphoma in the First Decade of the Rituximab Era: A Pooled Analysis of French and US Cohorts.
Sarkozy, C. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37.
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.18.00400