ניוון של נוירונים בקורטקס הפריפרונטלי (PFC) ממלא תפקיד מפתח בפתופיזיולוגיה של דיכאון והפרעות נוירו-פסיכיאטריות נלוות. בבסיסן של תיאוריות רבות בתחום הנוירולוגי והפסיכיאטרי עומד הרעיון שהיכולת המהירה, של החומר הדיסוציאטיבי קטמין, לקדם פלסטיות מבנית ופונקציונלית ב PFC, מהווה בסיס להשפעה נוגדת הדיכאון מהירת הפעולה שלו. קבוצת נוירולוגים פסיכיאטרים וכימאים מ University of California, מדווחים כעת כי בדומה לקטמין, חומרים פסיכדלים סרוטונרגיים, מסוגלים להגדיל באופן משמעותי neuritogenesis ו/או spinogenesis הן במבחנה והן in vivo. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת היוקרתי Cell.

בסדרת ניסויים החוקרים מדגימים על ידי שימוש בשיטות אלקטרופיזיולוגיות מורכבות וע”י שימוש במיקרוסקופ פלואורסצנטי ששינויים אלה במבנה רשת העצבים, מתרגמים מבחינה מבנית לגדילה במספר הסינפסות ועליה בתפקוד של רשתות נוירונים.

השינויים המבניים הנגרמים על ידי פסיכדלים מופיעים כתוצאה מהגירוי של מסלולי האיתות של TrkB, mTOR ו- 5-HT2A ויכולים להסביר את היעילות הקלינית של תרכובות אלו.

התוצאות של מחקר זה מדגישות את הפוטנציאל הטיפולי של פסיכדלים במגוון רחב של הפרעות נוירופסיכיאטריות. יתרה מזאת, הממצאים האלו מניחים את היסודות להובלת פיתוח תרופות המתמקדות בקידום נוירו-פלסטיות כטיפול בטוח, יעיל, ומהיר לדיכאון והפרעות נוספות.

מקור:

Ly, Calvin, Alexandra C. Greb, Lindsay P. Cameron, Jonathan M. Wong, Eden V. Barragan, Paige C. Wilson, Kyle F. Burbach et al. “Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity.” Cell reports 23, no. 11 (2018): 3170-3182.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29898390