השימוש הכרוני בתרופות היפנוטיות-סדטיביות הינו נפוץ ביותר אך אינו מאומץ על ידי קווים מנחים שונים. ההיארעות בקרב משתמשים חדשים לא נחקרה דיה ולא קיימות המלצות לשימוש בתרופה מסויימת. החוקרים כימתו את הסיכון לשימוש כרוני בקרב משתמשים חדשים בתרופות היפנוטיות ואת הקשר בין בחירה ראשונית של תרופה היפנוטית לדפוסי שימוש עתידיים.

במחקר בוצע שימוש במאגר מידע ממוחשב של ספקית שירותי הבריאות הגדולה ביותר בישראל. בוצע מעקב של עשר שנים אחר כל 236,597 משתמשי התרופות הסדטיביות-היפנוטיות בין השנים 2000-2005. מימוש מרשמים בשנים 2, 5 ו-10 תועד על ידי החוקרים. הקשר בין בחירת התרופה הראשונית (בנזודיאזפין לעומת תרופת Z) ושימוש כרוני הוערך באמצעות רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים.

הגיל הממוצע בעת השימוש הראשוני היה 63.7 שנים (סטיית תקן, 16.4 שנים) ו-58.6% מהמשתמשות היו נשים. ב-65.5% מהמקרים הוחל טיפול עם בנזודיאזפינים. משתמשי הבנזודיאזפינים היו מבוגרים יותר ובעלי סטטוס סוציו אקונומי נמוך יותר מאשר משתמשי תרופות ה-Zי(p<0.001). בשנה העשירית, 66.8% מהמשתמשים החדשים רכשו 30 מנות יומיות מוגדרות (defined daily dose-DDD) או פחות של תרופות היפנוטיות, 20.4% היו משתמשים ארוכי טווח (180 מנות יומיות מוגדרות או יותר) ו-0.5% מהמשתתפים צרכו כמות עודפת של תרופות היפנוטיות (מעל 720 מניות יומיות מוגדרות לשנה). תרופות Z נמצאו קשורות עם סיכון מוגבר לשימוש ממושך בשנה השנייה (17.3% לעומת 12.4%, סיכון יחסי 1.40, רווח בר-סמך 95% 1.37-1.43), בשנה החמישית (21.9% לעומת 13.9%, סיכון יחסי 1.58, 1.55-1.61) ובשנה העשירית (25.1% לעומת 17.7%, סיכון יחסי 1.42, 1.39-1.45) באופן מובהק סטטיסטית (p<0.0001). תוצאות דומות נצפו עבור שימוש יומי ושימוש עודף (p<0.001).

החוקרים מסכמים כי אחד מתוך חמישה משתמשים חדשים של תרופות סדטיביות-היפנוטיות יהפוך למשתמש ארוך טווח אך רק 0.5% יצרכו את התרופות בכמות עודפת. תרופות Z נמצאו כקשורות עם סיכון מוגבר לשימוש כרוני.

מקור:

Schonmann, Y. et al (2018). European Journal of Clinical Pharmacology. 74(12), 1623

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30090968