• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • סקירה שיטתית
  5 Articles classified under this topic

  All the news about סקירה שיטתית
  סקירה שיטתית של התערבויות לשיפור בטיחות טיפול נוגד הקרישה במטופלים מאושפזים
  במחקר זה החוקרים הראו כי דרוש מחקר נוסף על מנת להוכיח יעילות של התערבויות מערכתיות לשיפור הבטיחות והאיכות של מתן מרשמים לטיפול נוגד קרישה.
  European Journal of Clinical Pharmacology 27.02.2020
  הקשר שבין תרופות אנטי-כולינרגיות לבין תפקוד קוגניטיבי במטופלים בני 50 ומעלה – מחקר ארוך טווח
  במחקר זה החוקרים הראו כי לתרופות אנטי-כולינרגיות עשויה להיות השפעה קוגנטיבית שלילית בטווח הבינוני-ארוך. ממצא זה דורש בדיקה נוספת במחקרים עם מתודולוגיה טובה יותר
  European Journal of Clinical Pharmacology 02.01.2020
  שגיאות במתן תרופות בבתי חולים במזרח התיכון: סקירה שיטתית
  במחקר זה החוקרים מצאו שהגורמים העיקריים לשגיאות במתן תרופות במזרח התיכון הם חוסר ידע ומספר נמוך של אנשי סגל. כמו כן, בשל הגדרות בלתי עקביות דרושה שיטה אחידה לדיווח.
  European Journal of Clinical Pharmacology 07.10.2019
  תסמיני גמילה משימוש איאטרוגני באופיואידים ובנזודיאזפינים במטופלים קשים- סקירה שיטתית
  החוקרים מסכמים כי תסמיני גמילה איאטרוגניים הינם נפוצים במטופלים במצב קשה אשר קיבלו מינונים קבועים של אופיואידים ובנזודיאזפינים במשך יותר מ-72 שעות.
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 16.09.2019
  שימוש במידזולם לטיפול באי שקט חריף באנשים מבוגרים עם דמנציה
  סקירה שיטתית זו התמקדה בסבילות של מידזולם הניתנת פומית ומצאה כי התרופה נסבלת היטב במטופלים מבוגרים עם דמנציה אשר מצויים באי שקט חריף
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 21.05.2019
  CLOSE