• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • בטיחות תרופות
  4 Articles classified under this topic

  All the news about בטיחות תרופות
  יעילות ובטיחות של תרופות היפנוטיות לטיפול באינסומניה באנשים מבוגרים שאינן ממשפחת הבנזודיאזפינים או משפחת תרופות Z
  במחקר זה החוקרים הראו כי מספר תרופות סדטיביות שאינן משתייכות לבנזודיאזפינים או תרופות Z יכולות להוות אלטרנטיבה טיפולים עם תופעות לוואי פחותות
  European Journal of Clinical Pharmacology 28.05.2020
  סקירה שיטתית של התערבויות לשיפור בטיחות טיפול נוגד הקרישה במטופלים מאושפזים
  במחקר זה החוקרים הראו כי דרוש מחקר נוסף על מנת להוכיח יעילות של התערבויות מערכתיות לשיפור הבטיחות והאיכות של מתן מרשמים לטיפול נוגד קרישה.
  European Journal of Clinical Pharmacology 27.02.2020
  לבטיראצטם כתרופה למניעת מיגרנה
  במחקר זה החוקרים מציגים את תוצאות המטה-אנליזה שערכו לפיהן לבטיראצטם עשויה להיות אפשרות טיפולית ומניעתית להתקפי מיגרנה כמו כן היא נסבלת היטב על ידי המטופלים.
  European Journal of Clinical Pharmacology 24.02.2020
  תמותת מטופלים כתוצאה מתופעות לוואי של תרופות המתרחשות בעקבות אשפוז: מטה-אנליזה
  במחקר זה החוקרים מציגים את שכיחות תופעות הלוואי הקטלניות כתוצאה מטיפול תרופתי. דפוס התגובות הקטלניות והתרופות שגרמו להם מצריכים תשומת לב מוגברת על מנת למנוע תמותה בעיקר באוכלוסיות הרגישות בקצוות הגילאים
  European Journal of Clinical Pharmacology 20.10.2019
  CLOSE