במחקר שהתפרסם בכתב העת British Journal of Pharmacology בחנו האם טיפול מקומי עם 5αTHB עבור מחלות עור דלקתיות גורם תופעות לוואי סיסטמיות בדומה להידרוקורטיזון.

גלוקוקורטיקואידים הינה קבוצה של תרופות נוגדות דלקת חזקות, אך הטיפול בהם כרוך בתופעות לוואי מרובות. טיפול מקומי עבור אטופיק דרמטיטיס עשוי לגרום להידקקות העור, שינויים מטבוליים ודיכוי פעילות של בלוטת האדרנל. 5-אלפא-טטרההידרוקורטיקוסטרון ( 5α-Tetrahydrocorticosterone- 5αTHB) הינו סטרואיד עם פעילות נוגדת דלקת בלבד המדגימה הפחתה משמעותית בתופעות הלוואי המטבוליות. במחקר זה החוקרים השוו את היעילות ופרופיל תופעות הלוואי של 5αTHB בהשוואה להידרוקורטיזון, במודל קדם-קליני של דרמטיטיס עקב חשיפה לגורם מגרה.

החוקרים השרו דרמטיטיס חריף בעור האוזן של עכברים זכרים מסוג C57BL/6 לאחר טיפול עורי יחיד עם שמן קורטון. הם העריכו את מצב הדלקת בעזרת שקילה של האוזן לאחר קבלת טיפול עם αTHB5  והידרוקורטיזון. תופעות לוואי של 5αTHB והידרוקורטיזון נבדקו לאחר 28 ימים שבו הם קיבלו טיפול סטרואידלי מקומי על גבי עור בלתי מגורה. הידקקות עורית כומתה לאורך זמן בעזרת מדידות קליפר ובתמציתיות בעזרת PCR כמותני (quantitative PCR- qPCR) עבור שעתוקים של גנים הקשורים להומאוסטזיס של חומר חוץ-תאי, בנוסף החוקרים בחנו השפעות כלליות של שימוש בסטרואידים מקומיים. פינוי של 5αTHB והידוקורטיזון נבדקו לאחר מתן פומי ותוך-ורידי.

תוצאות המחקר הדגימו כי5αTHB  הביא להפחתה בנפיחות האוזניים בעכברים, עם ED50 (מנת יעילות) דומה לשל הידרוקורטיזון (23 מק”ג לעומת 13 מק”ג). טיפול ממושך עם 5αTHB לא גרם להידקקות של העור, אטרופיה של בלוטות האדרנל, ירידה במשקל, הצטמקות של בלוטת התימוס או עליה בריכוז האינסולין בדם- תופעות שנראו בעקבות טיפול מקומי ממושך עם הידרוקורטיזול. שעתוקים של גנים המעורבים ביצירה וייצוב של קולגן הושפעו לרעה בכל מינון של הידרוקורטיזון, אך רק לאחר טיפול במינונים מוגברים מאוד של 5αTHB (פי שמונה ממינון ED50). בנוסף הודגם כי ל-5αTHB פינוי מהיר ממחזור הדם.

מסקנת החוקרים הייתה כי לתכשיר 5αTHB יש פוטנציאל לצורך טיפול במחלות דלקתיות של העור, במיוחד באזורים עם עור רגיש.

למקור:

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.16285