במחקר שהתפרסם בכתב העת Clinically Pharmacology and Therapeutics  נמצא כי התאמת מינון של 6-מרקפטופורין בילדים סיניים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה שלהם מוטציות ידועות בגנים TRMP-NUDT15 מסייעת בהפחתת סיבוכים ותופעות לוואי המטולוגיות המקושרות לטיפול.

יש צורך בטיטור מתמשך של מינון הטיפול עם 6-מרקפטופורין (6-mercaptopurine- 6-MP) בשל החלון הטיפולי הצר שלו ולעיתים קרובות ישנן תופעות רעילות המטופואטיות מגבילות מינון. עם זאת, טרם נקבעו קווים מנחים מבוססי ראיות עבור מינון מבוסס גנטיקה של 6-MP עבור ילדים סיניים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה (Acute Lymphoblastic Leukemia- ALL).

במחקר אקראי מבוקר עם תווית פתוחה שבוצע במספר רב של מרכזים רפואיים  נכללו ילדים סיניים עם ALL בסיכון נמוך-בינוני. הנבדקים הוקצו אקראית ביחס של 1:1 לקבלת מינון של 6-MP על בסיס שינויים גנטיים בגנים TMRP-NUDT15 (thiopurine methyltransferase- nudix hydrolase 15) [n=44, 10-50 מ”ג/מ2/יום] או מינון מקובל [n=44, 10-50 מ”ג/מ2/יום], במהלך טיפול אחזקה. התוצא העיקרי שנבדק כלל דיכוי ציר מיאלואידי עקב הטיפול. תוצאים שניוניים כללו; תדירות של רעילות כבדית עקב הטיפול, משך הדיכוי של הציר המיאלואידי ושל לויקופניה, שרידות ללא אירוע ושיווי משקל של ריכוז המטבוליטים הפעילים של 6-MP (6-thioguaninenucleotides ו-6-methylmercaptopurine) בתאי דם אדומים.

תוצאות המחקר הדגימו ירידה פי 2.2 בדיכוי הציר המיאלואידי בקבוצת הנבדקים שקיבלו טיפול במינון מבוסס גנטיקה של כ-50% מהמינון הראשוני המקובל של 6-MP (יחס סיכויים של 0.26, רווח בר-סמך של 95%, 0.11-0.64; p=0.003). מטופלים בקבוצת משטר הטיפול מבוסס גנטיקה הדגימו סיכון נמוך יותר לפתוח דיכוי של השורה המיאלואידית ולויקופניה עקב הטיפול עם תיאופורין (p=0.015 ו-p=0.022, בהתאמה). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות מבחינת התוצאים השניוניים של ההיארעות של רעילות כבדית ורמות שיווי משקל של מטבוליטים פעילים של 6-MP בתאי דם אדומים.

מסקנת החוקרים הייתה כי הכוונת מינון 6-MP לפי מוטציות בגנים TPMT ו-NUDT15 עשוי לתרום רבות בהפחתת ההיארעות של לויקופניה בילדים סינים עם ALL.

למקור:

https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.3061