ריכוזים גבוהים של methotrexate-polyglutamate בכדוריות הדם האדומות של חולי קרוהן המטופלים עם מתוטרקסט נקשרו עם רמות נמוכות יותר של קלפרוטקטין בצואה ועם drug survival טובה יותר

לניטור תרופתי (TDM: Therapeutic drug monitoring) יש פוטנציאל לשיפור היעילות והפחתת תופעות הלוואי עקב הטיפול. מדידה של methotrexate-polyglutamate (MTX-PG) בכדוריות הדם האדומות עשויה לסייע ב- TDM של הטיפול עם מתוטרקסט בחולי קרוהן (CD).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב-העת ‘Alimentary Pharmacology & Therapeutics’, מטרת החוקרים הייתה לבדוק את הקשר בין MTX-PGs לבין ה- drug survival של מתוטרקסט, היעילות, והרעילות.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה פרוספקטיבי ורב-מרכזי, במסגרתו נאספו חולי CD שהחלו טיפול תת-עורי עם מתוטרקסט וללא תרופות ביולוגיות. תקופת המעקב ארכה 12 חודשים, והתוצא הראשוני של המחקר היה הפסקת הטיפול עם מתוטרקסט, או צורך בהתקדמות של המשטר הטיפולי. התוצאים השניוניים כללו קלפרוטקטין בצואה (FCP), Harvey Bradshaw Index (HBI), פגיעה כבדית, ואי-סבילות של מערכת העיכול. החוקרים ביצעו אנליזה על ה- MTX-PGs בכדוריות הדם בשבועות 8, 12, 24 ו-52, או עם הפסקת הטיפול.

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 80 חולי CD (גיל ממוצע 55 ± 13 שנים, 35% גברים) עם FCP חציוני של  268  מיקרוגרם/גרם (טווח בין רבעוני 73-480). בביקור לאחר 12 חודשים, 21 חולים (26%) עדיין טופלו עם מתוטרקסט כטיפול יחיד. 21 חולים הפסיקו את הטיפול בשל פעילות המחלה, 29 בשל רעילות, וארבעה משתי הסיבות. חמישה חולים סיימו את השתתפותם במחקר או הפסיקו את הטיפול עם מתוטרקסט בשל סיבה אחרת.

ריכוז גבוה יותר של MTX-PG3 נקשר עם שיעור גבוה יותר של drug survival של מתוטרקסט (יחס הסיכונים 0.86, רווח בר-סמך של 95% 0.75–0.99), FCP נמוך יותר (β −3.7, SE 1.3, p < 0.01) ועם תגובה ביוכימית (FCP ≤250 אם בבסיס המחקר > 250 מיקרוגרם/גרם; יחס הסיכויים 1.1, רווח בר-סמך של 95% 1.0–1.3). ערכים גבוהים יותר של MTX-PGs נקשרו עם שיעור נמוך יותר של אי סבילות במערכת העיכול. לא נצפה קשר חזק בין MTX-PGs ו- HBI או פגיעה כבדית.

לסיכום, ריכוזים גבוהים יותר של MTX-PG3 נקשרו עם drug survival טובה יותר של הטיפול עם מתוטרקסט, ולירידה ברמות ה- FCP. לכן, MTX-PG3 יכול לשמש עבור TDM במידה וניתן לקבוע ריכוז יעד.

למקור:

https://doi.org/10.1111/apt.17719