זיכרונות והשתוקקות הקשורים לאלכוהול ממלאים תפקיד מכריע בפיתוח ותחזוקה של הפרעת שימוש באלכוהול (AUD). מאחר שאפשרויות הטיפול מוגבלות ב- AUD, אסטרטגיות טיפול חדשות מתמקדות במניפולציה של זיכרונות הקשורים לאלכוהול. הורמון הלחץ קורטיזול משפיע על תהליכי זיכרון שונים, ומחקרים קליניים ראשונים הראו שהוא מעכב את איחזורם של זיכרונות ספציפיים להפרעה ומשפר את זיכרון ההכחדה.

מחקר זה נועד לחקור את ההשפעות של מתן אוראלי יחיד של קורטיזול על השתוקקות בקרב חולים עם AUD במהלך חשיפה חוזרת ונשנית בתאי חי לתמונות של אלכוהול והמשקה האלכוהולי המועדף על החולה.

המחקר תוכנן כך שיהיה כפול סמיות רוחבי ,אקראי, מבוקר פלצבו ונבדקו בו 46 חולים עם AUD אשר טופלו בשני מפגשים של חשיפה לאלכוהול בתאי חי. קורטיזול (20 מ”ג) או פלצבו ניתנו דרך הפה שעה אחת לפני כל יום בדיקה. השתוקקות, מתח וקורטיזול נמדדו שוב ושוב במהלך מפגשי חשיפה.

התוצאות הראו כי למתן קורטיזול היו השפעות מובהקות על ההשתוקקות כתלות בחומרת ה- AUD ויום הבדיקה. בעוד שמתן קורטיזול הגביר משמעותית את תחושת ההשתוקקות במהלך החשיפה ביום הבדיקה הראשון בחולים עם AUD פחות קשה, הוא הפחית את ההשתוקקות בחולים עם AUD קשה יותר. ללא תלות במתן הקורטיזול, חשיפה חוזרת ונשנית בתאי חי הפחיתה את ההשתוקקות בין היום הראשון לבדיקה ליום השני לבדיקה.

לסיכום, הוספת קורטיזול לחשיפה בתאי חי עשויה להיות גישה מבטיחה להפחתת חוזק הזיכרונות הקשורים לאלכוהול ועשויה לקדם את גיבוש זיכרון ההכחדה בחולים עם AUD קשה. עם זאת, לא ניתן להסביר באופן מוחלט את ההשפעה הדיפרנציאלית של קורטיזול על השתוקקות בהתאם לחומרת AUD ומדגישה את הצורך במחקרים עתידיים המבהירים את המנגנון הבסיסי.

מקור:

Leila M. Soravia et al. (2020). translational psychiatry Nature.
https://doi.org/10.1038/s41398-020-01180-y