מטרת המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של שלוש מעכבי משאבות פרוטונים (PPIs) על ריכוזי ווריקונאזול בפלזמה (VOR) ולאפיין את האינטראקציות הבין תרופתיות הפוטנציאליות (DDIs) בין VOR לבין שלושת ה-PPI (אומפרזול, לאנסופרזול ופנטרופרזול) במטופלים סינים עם מחלות המטולוגיות ממאירות.

המחקר נערך בשיטת 2D-HPLC פשוטה ואמינה עם אומדן איכות פנימי על מנת להבטיח מדידת ריכוזים מדויקים. סך של 194 מטופלים השתתפו במחקר הרטרוספקטיבי הזה והם חולקו לקבוצת בקרה (59=N) וקבוצות טיפול, אומפרזול (57=OME, N), לאנסופרזול (26=LAN, N), ופנטרופרזול (52=PAN, N) להשוואת ריכוזי VOR בפלזמה.

על מנת לתקף את הניתוח הרטרוספקטיבי של המידע הקליני, נעשה שימוש בסימולציית קשירה מולקולרית (סימולציית קשירה של לינגד לרצפטור) על מנת לנתח את אפיניות הקשירה של PPIs לאנזימי הציטוכרום P450 2C19 (CYP2C19) ואנזימי הציטוכרום
(P450 3A4 (CYP3A4 אשר הינם חלק בלתי נפרד מהמטבוליזם של PPIs ו- VOR.

הממצאים במחקר הראו כי ריכוזי VOR היו גבוהים משמעותית במטופלים אשר טופלו עם PPI בהשוואה לאלו אשר לא טופלו עם (0.012=PPI (P.
מטופלים אשר טופלו עם (LAN (P < 0.01 או (OME (P < 0.05 היו בעלי ריכוזי VOR מוגברים בהשוואה לקבוצת הביקורת, אך אלו שטופלו עם PAN לא הראו את אותה תוצאה. למרות שריכוזי VOR לא היו מוגברים משמעותית בטיפול עם PAN יותר מטופלים אשר טופלו עם PAN הגיעו לריכוז VOR טיפולי יותר מאשר בכל קבוצה אחרת.

לסיכום, הניתוח הרטרוספקטיבי הזה של המידע ושימוש בסימולציית קשירה של לינגד לרצפטור הראו כי LAN ו-OME מגיבים באינטראקציה עם VOR דרך CYP2C19 ו- CYP3A4 להגברת ריכוזי VOR בפלזמה. המחקר הזה עוזר בבחירה של PPIs לשימוש עתידי במטופלים סינים עם סרטן המטולוגי ממאיר אשר טופלו עם VOR.

מקור:

Qi Huang et al. (2020).  European Journal of Clinical Pharmacology.
https://doi.org/10.1007/s00228-020-02841-z