היעילות של נוגדי קרישה פומיים ישירים (direct oral anticoagulation, DOACs) במניעת שבץ במטופלים עם פרפור פרוזדורים הוכחה בניסויים קליניים. עם זאת, יש צורך במחקר תצפיתי, פרוספקטיבי, מציאותי בנוגע לבטיחות והיעילות של DOACs.

מחקר זה נועד בכדי להעריך את פרופיל הבטיחות האמיתי של ריברוקסבן דרך ניתוח סטטיסטי של נתונים בנוגע למטופלים עם פרפור פרוזדורים שנרשמו בתכנית XANTUSי(Xarelto for Prevention of Stroke in Patients With Atrial Fibrillation) ברחבי העולם.

לצורך כך, בוצע ניתוח סטטיסטי של XANTUS, XANAPי(Xarelto for Prevention of Stroke in Patients With Atrial Fibrillation in Asia), ו-XANTUS-ELי(Xarelto for Prevention of Stroke in Patients With Atrial Fibrillation in Latin America and EMEA Region). נערך מעקב במשך שנה אחר מטופלים עם פרפור פרוזדורים אשר התחילו טיפול עם ריברוקסבן למניעת שבץ. התוצאים העיקריים היו דימום מאסיבי, אירועים שליליים רציניים ותמותה מכל הסיבות. התוצאים השניוניים כללו אירועים תרומבואמבוליים ודימום לא מאסיבי.

סך הכל, 11,121 מטופלים נכללו בעבודה (גיל ממוצע 70.5 ± 10.5 שנים; 42.9% נשים). תחלואה נלווית כללה אי ספיקת לב (21.2%), יתר לחץ דם (76.2%), וסוכרת (22.3%). שיעור האירועים היה (אירועים פר 100 שנות מטופל): דימום מאסיבי 1.7 (רווח בר- סמך 95%: 1.5-2.0; הכי נמוך: אמריקה הלטינית 0.7; הכי גבוה: מערב אירופה, קנדה וישראל 2.3); תמותה מכל הסיבות 1.9 (רווח בר-סמך 95%: 1.6-2.2; הכי נמוך: מזרח אירופה 1.5; הכי גבוה: אמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה 2.7); ושבץ או תסחיף סיסטמי 1.0 (רווח בר-סמך 95%: 0.8-1.2; הכי נמוך: אמריקה הלטינית 0; הכי גבוה: מזרח אסיה 1.8). העקביות בטיפול במשך שנה הייתה 77.4% (הכי נמוך: מזרח אסיה 66.4%; הכי גבוה: מזרח אירופה 84.4%).

לסיכום, מחקר פרוספקטיבי זה שכלל 11,121 מטופלים מ-47 מדינות, הראה שיעורי דימום ושבץ נמוכים במטופלים שקיבלו ריברוקסבן לאחר פרפור פרוזדורים, עם שיעור נמוך של הפסקת הטיפול באזורים שונים של העולם. התוצאות היו עקביות באזורים השונים.

מקור:

Kirchhof, P. et al. (2018) The Journal of the American College of Cardiology. 72(2)