עבודה בסביבה דינאמית חדשה ומתקדמת.

קורות חיים יש לשלוח לד״ר יפעת סנדלר, מנהלת יחידת הכאב, במייל: ifat.sandler@gmail.com