על המועמד/ת להיות מתמחה לפחות שנתיים בכירורגיה כללית או מומחה/ית בכירורגיה כללית.

את הבקשות להפנות אל מנהלת מח’ כירורגית ילדים, במייל: Lili.hyari@b-zion.org.il

לפרטים נוספים: טלפון 04-8359543