דרישות המשרה:

א. תואר מומחה/ית ברפואה.

ב. וותק של חמש שנים לפחות כמומחה/ית ברדיולוגיה אבחנתית.

ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.

ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון

ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:

א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה/ית.

ב. קורות חיים ורשימת פרסומים (גם במייל).

ג. 3 המלצות למייל: emiz@b-zion.org.il

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ”ל המרכז הרפואי עד 14 יום ממועד פרסום מודעה זו