המרכז הרפואי “בני ציון” חיפה מודיע על מכרז:
רופא/ה מומחה/ית למחלקת נפרולוגיה
(חייב/ת בתעודת מומחה/ית בנפרולוגיה)

יש להיכנס לאתר בית החולים בכתובת:https://www.b-zion.org.il/
לשם קבלת פרטים נוספים לחצו כאן.

על הבקשות להגיע במייל באמצעות הכתובת:
https://www.b-zion.org.il/
עד 14 יום ממועד פרסום מודעה זו.