סוראפניב, מעכב של מספר קינאזות, נמצא בשימוש נרחב כקו ראשון בטיפול אנטי-סרטני לקרצינומת תאי כבד מתקדמת. עם זאת, ההתפתחות של עמידות לסוראפניב נצפית באופן תדיר בשימוש בקליניקה. כמו כן, עד כה לא תוארו באופן מלא יעדים שאינם קינאז של סוראפניב, ואלו יכולים לספק תובנות אודות מנגנונים להפיכת העמידויות והגברת יעילות הטיפול.

במחקר שממציאו תוארו בכתב העת Pharmacological Research מדווחים החוקרים כי סוראפניב משיג את האפקט האנטי-סרטני שלו על ידי שפעול הביטוי של מתלותיונין 1 G (MT1G). MT1G הוא סמן חדש של קרצינומת תאי כבד הנמצא במתאם טוב עם הישרדות של מטופלים. עוד הראו החוקרים כי ביטוי יתר של MT1G הביא לדיכוי של שגשוג תאים, נדידה, חדירה ויצירת גידול של קרצינומת תאי כבד וכן הביא לרגישות תאים לסוראפניב. עם זאת, הפרעה של MT1G החלישה את האפקט האנטי-סרטני של סוראפניב.

חקר המנגנון הדגים כי סוראפניב הביא לעלייה בביטוי של MT1G דרך היפומתילציה של אזור הפרומוטור על יד קישור ועיכוב של DNMT1 והגברת הנגישות של הפרומוטור בתאים של קרצינומת תאי כבד. עוד נמצא כי שפעול של MT1G הביא גם לעיכוב של שעתוק CA9 דרך דיכוי HIF1A כפי שתווך לפי KLF4.

מחקר זה מדגים כי סוראפניב משיג את האפקט האנטי-סרטני שלו דרך רגולציה אפיגנטית של ציר ה-DNMT1/MT1G/KLF4/CA9 בקרצינומת תאי כבד. לכן, ייתכן ושפעול של MT1G יכול להפוך להיות אסטרטגיה טיפולית להגברת היעילות של סוראפניב לדיכוי תאי של קרצינומת תאי כבד.

למקור:

Wei T. et al. Pharmacological Research (2022).

https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106244

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S104366182200189X