במחקר זה בוצעה סינתזה וכן הערכה פרמקולוגית של סדרת אנטגוניסטים חדשים לרצפטורים קאנבינואידים של נגזרות indazole ether. ההערכה הפרמקולוגית כללה מבחני קשירת רדיוליגננד עם [3H]- CP55940 עבור הרצפטורים  1CB ו- 2CB ופעילות פונקציונלית עבור רצפטורים קאנבינואידים ברקמה מבודדת. כמו כן, פעילות פונקציונלית של שני אנטגוניסטים קאנאבינואידים סינטטיים בשם  18 (PGN36) ו -17 (PGN38) הוערכה בקו התאים האוסטאובלסטים MC3T3-E1 אשר מסוגלים לבטא את CB2R בתנאים אוסטאוגניים. שני האנטגוניסטים ביטלו את העלייה בביטוי הגן לקולגן מסוג 1 על ידי משרה פעילות העצם הידוע, האגוניסט HU308.

התוצאות של המבחנים הפרמקולוגיים חשפו כי ארבע מהנגזרות הללו מתנהגים כמו האנטגוניסט לקאנאבינואידים CB2R. בפרט התרכובות 17 (PGN38) ו- 18 (PGN36) הודגשו בתור מועמדים מבטיחים לתפקד בתור כלים פרמקולוגיים בעתיד.

מקור:

Pedro Gonzalez-Naranjo et al. (2020). Bioorganic & Medicinal Chemistry.
https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115672