מעכבי דיפפטיל פפטידז 4 (DPP4-Is) הן תרופות לטיפול בסוכרת המונעות פירוק של מרכיב Pי(substance P) שמעכב דיספאגיה. יחד עם זאת, ידוע כי מעכבי DPP4 פועלים על מערכת החיסון. במחקר זה החוקרים השתמשו במערכת לדיווחים ספונטניים על מנת להעריך את הסימנים לדיספאגיה ולדלקת ריאות על רקע אספירציה במטופלים תחת טיפול במעכבי DPP4.

החוקרים חישבו יחס סיכויים מדיווחים (reporting odds ratio) ומקדמי נתונים (information coefficients) כניתוח נתונים לא פרופורציונלי על מנת להעריך דיספאגיה ודלקת ריאות על רקע אספירציה כתוצאה מטיפול במעכבי DPP4. החוקרים עשו שימוש במאגר נתונים יפני לדיווח תופעות לוואי תרופתיות (JADER).

עבור קבוצת מעכבי DPP4 לא נמצאו סימנים לדיספאגיה, אך הייתה עליה בהיארעות של דלקת ריאות על רקע אספירציה עם RORי1.67 (רווח בר סמך 95% 1.20-2.34) ומקדם נתונים 0.70 (רווח בר סמך 95% 0.21-1.19).

מבין מעכבי DPP4 רק לטרלגליפטין נמצאו גם ROR וגם מקדם נתונים עבור דלקת ריאות על רקע אספירציה (RORי9.99, רווח בר סמך 95% 4.10-24.36, מקדם נתונים 1.98, רווח בר סמך 95% 1.78-3.18). עבור לינגליפטין נמצא רק RORי(RORי2.66, רווח בר סמך 95% 1.19-5.94, מקדם נתונים 1.09, רווח בר סמך 95% -0.004-2.19) וגם עבור סיטגליפטין
(RORי 1.84, רווח בר סמך 95% 1.04-3.25, מקדם נתונים 0.78, רווח בר סמך 95% -0.03-1.58).

לסיכום, מכיוון שמעכבי DPP4 מונעים את פירוק מרכיב P המעורב ברפלקס הבליעה, החוקרים הניחו שמעכבי DPP4 ימנעו דיספאגיה ודלקת ריאות על רקע אספירציה. יחד עם זאת, המחקר הראה כי מעכבי DPP4 היו קשורים בהיארעות מוגברת של דלקות ריאה על רקע אספירציות במקום למנוע אותן. התוצאות האלה יכולות להיות מוסברות על ידי ההשפעה של מעכבי DPP4 על תפקוד מערכת החיסון שמתווכת היוצרות של דלקת ריאות על רקע אספירציה. מעבר לכך, ייתכן כי המינונים של מעכבי DPP4 שנמצאים בשימוש קליני אינם מספיקים על מנת להגביר את רמות מרכיב P ולכן אינן מספיקות כדי למנוע דלקת ריאות על רקע אספירציה.

מקור:

Noguchi, Y., et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(2): 299-304
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02794-y