דיכאון מג’ורי (MDD) הוא מצב מגביל הקשור בפגיעה תפקודית משמעותית. ישנה הכרה גוברת בליקויים קוגניטיביים כמאפיין מרכזי של דיכאון מג’ורי. ליקויים קוגניטיביים פוגעים לא רק בתוצאים הקשורים בלימודים, בתעסוקה ובהיבט החברתי, אלא גם באיכות החיים ובתפקוד.

בשונה מליקויים קוגניטיביים הקשורים לסכיזופרניה (CIAS), ליקויים קוגניטיביים בדיכאון לעיתים קרובות נותרים לא מאובחנים והם אינם מובנים היטב. טרם הושגה הסכמה לגבי אופי הליקויים הללו, אופן הערכתם ואפשרויות הטיפול בהם. כמו כן, לא ברור אם לטיפולים הקיימים יש השפעה על הליקויים הקוגניטיביים.

החוקרים במחקר זה ערכו סקירה מקיפה ונרחבת של המאמרים שפורסמו לאחרונה (2014–2018) ועסקו בצורך הקליני הזה. הם בדקו את תקפותם של כלים דיאגנוסטיים הזמינים כעת ובדקו את יעילותם של טיפולים פרמקולוגיים קיימים וחדשים.

מהניתוח של החוקרים עלה כי ליקויים קוגניטיביים אכן נפוצים בקרב חולי דיכאון מג’ורי. גילוי מוקדם יותר של ליקויים קוגניטיביים הקשורים לדיכאון מג’ורי אפשרי באמצעות ה- THINC-it. ה- THINC-it הוא מכשיר הערכה קוגניטיבי עם רגישות גבוהה שקיבל תיקוף לאחרונה, והוא ניתן ליישום בקלות בפרקטיקה הקלינית.

החוקרים ראו שמתעוררים מספר טיפולים פוטנציאליים חדשים. עם זאת, חוסר-העקביות המתודולוגית ומחקרים קטנים בעלי עוצמה סטטיסטית נמוכה הביאו לכך שהתוצאות הן סותרות והראיות אינן חד משמעיות.

ההמלצות של החוקרים הן פיתוח בדיקה נוירו-קוגניטיבית סטנדרטית לדיכאון מג’ורי, שיפור התכנון של ניסויים קליניים, השוואת הליקויים הקוגניטיביים בין גברים לנשים וריבוד חולים. מטרת שינויים אלה היא לתמוך בפיתוח אסטרטגיות טיפוליות משופרות בליקויים קוגניטיביים בקרב חולי דיכאון מג’ורי, וכן להקל על השימוש בהן בפרקטיקה הקלינית.

מקור:

Atique-ur-rehman, H. et al. (2019) Pharmacology & Therapeutics; 202(11):  53-71
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725819300968